Skip to main content

 

Inschrijvingen kandidaat scholen

Alle inschrijvingen verlopen via deze website. Elke inschrijving wordt onderworpen aan een eenvoudige analyse om een preselectie te maken.
Aan de hand van luchtfoto’s, verbruikscijfers en andere relevante info beslissen we of de school in aanmerking komt voor het aanbod van Klimaatscholen 2050. Binnen de tien
werkdagen na de inschrijving ontvangt de school de beslissing per e-mail. Is die positief, dan krijgt de school een contactpersoon toegewezen die de screening uitvoert.


Screening van de gebouwen

Afhankelijk van de elektrische aansluiting van de klant wordt een verschillend screeningstraject opgezet. Er volgt telkens een analyse van het verbruik, de beschikbare daken, oriëntatie, helling, schaduw, ….

De school ontvangt een duidelijk rapport met de resultaten van de screening. Daarin zal een installatie gedimensioneerd worden op maat van de individuele school. Hierin worden ook de financiële baten voor de school duidelijk vermeld. De screening van de gebouwen en de opmaak van de projectfiche is voor de school kosteloos.


Voorstel voor de school

De contactpersoon komt het voorstel persoonlijk toelichten aan de school. De school kan nog steeds beslissen om het voorstel al dan niet te aanvaarden. Gaat de school in op het aanbod van Klimaatscholen 2050, dan worden de verschillende overeenkomsten op papier gezet en ondertekend door beide partijen.

Indien de school akkoord gaat met het voorstel dient de school zich in te schrijven via deze link.


Regionale installateurs

De ondertekende overeenkomsten worden verzameld en zo veel mogelijk regionaal gebundeld. Klimaatscholen 2050 werkt met regionale installateurs die gescreend zijn op vlak van prijs, kwaliteit en dienst na verkoop.


Uitvoering van de werken

Na toewijzing aan de installateurs wordt in overleg met de school een periode afgesproken om de werken uit te voeren. De projectopvolging, controle van de werken, keuring, oplevering en bijhorende administratie worden uitgevoerd door Klimaatscholen 2050.


Exploitatie van de installatie

Zowel de school als Klimaatscholen 2050 hebben er alle baat bij dat de zonnepanelen zo veel mogelijk energie produceren. De opvolging van de productie gebeurt online door Klimaatscholen 2050. Wij monitoren of alles verloopt zoals gepland. Indien nodig sturen we de installateur ter plaatse, soms kunnen we ook bijsturen vanop afstand.


Overdracht Installatie

Na een exploitatie van 20 jaar worden de zonnepanelen kosteloos overgedragen naar de school.

Download onze folder