Skip to main content

Alle afspraken worden vastgelegd in een contract tussen Klimaatscholen 2050 en de school. Klimaatscholen 2050 is het aanspreekpunt voor de school, is eigenaar van de
installatie en staat in voor de volledige ontzorging zoals beschreven in het procedureverloop (zie 06).

De school betaalt een vast en voordelig tarief voor de verbruikte zonnestroom. Dit tarief wordt geïndexeerd en per kwartaal gefactureerd aan de school. Na twintig jaar loopt de
overeenkomst af en worden de zonnepanelen kosteloos eigendom van de school.

Klimaatscholen 2050 staan in voor 100% van de financiering. De school, de ouders, de
buurtbewoners en de leerkrachten kunnen mee investeren en participeren in dit project door een aandeel te kopen van onze energiecoöperaties. Voor het energierenovatieplan wordt een overeenkomst gesloten tussen de school en het aangewezen studiebureau

Download onze folder