Skip to main content

Als de school zich engageert en een geschikt dak heeft, plaatst Klimaatscholen 2050 een installatie met zonnepanelen op het dak. De school neemt de hernieuwbare, lokaal
opgewekte energie af tegen een voordeeltarief. Zo vergroenen we de energiemarkt en bespaart de school op haar energiefactuur zonder eigen inspanning of investering.

Ten tweede kan de school haar energieverbruik en de besparingen opvolgen via het online monitor-platform EnergieID. Net zoals het plaatsen van de zonnepanelen is ook deze dienst gratis. Zo ziet de school meteen hoeveel er bespaard wordt en of de geleverde inspanningen om minder te verbruiken ook resultaat hebben. Op basis van de meetgegevens kan de school haar energiebeleid bijsturen.

Tot slot is er het energie-renovatie-traject. Het is goed om groene energie te verbruiken, maar ook het verbruik moet drastisch verminderen. In de meeste schoolgebouwen is
er nog veel ruimte voor energiebesparende maatregelen. Denk aan isolatie, het correct afstellen van de bestaande installaties, het vervangen van verouderde toestellen… Deze energierenovaties en het begeleidingstraject zijn niet gratis, maar ze verdienen zich wel op korte termijn terug

Download onze folder