Skip to main content

    

Klimaatscholen 2050 is een samenwerkingsverband van zes lokale energiecoöperaties die energiediensten aanbieden. Samen plaatsen we zonne-installaties op de daken van de scholen van het Katholieke Onderwijs in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Alle deelnemende energiecoöperaties zijn ontstaan uit burgerinitiatieven met als motto ‘energie in eigen handen’. Elke burger of vereniging, dus ook scholen, ouders, leerlingen of buurtbewoners, kan aandelen kopen en zo delen in de winst. Ze streven naar maatschappelijke en ecologische meerwaarde, het zijn geen winstbedrijven. Als er winst gemaakt wordt, stroomt die lokaal terug naar de aandeelhouders. De burgercoöperaties werken volgens de zeven ICA principes.

Volgende coöperaties maken deel uit van Klimaatscholen 2050:
•     BeauVent
•     Ecopower
•     Energent
•     Pajopower
•     Stroomvloed
•     ZuidtrAnt

Bij het project zijn ook energie-monitoring-platform EnergieID en de studiebureaus Efika Engineering, Zero Emission Solutions, Bureau9000 en BASbouwen betrokken. Op die manier kan Klimaatscholen 2050 een totaalpakket aanbieden aan de school: zonne-energie produceren op school, het verbruik meten en opvolgen en de nodige maatregelen nemen om energie te besparen.

De school is uiteraard vrij om haar eigen engagement te bepalen. Het intekenen op een
van de diensten houdt geen enkele verplichting in tegenover de andere.

Download onze folder